Integrity Selling® jest kompleksowym programem szkoleń sprzedażowych, wywierającym pozytywny wpływ na pracowników sprzedaży i wspierającym zmianę ich zachowań.

Podczas szkoleń Integrity Selling:

  • Wypracowujemy wspólnie z uczestnikami postawę sprzedażową zorientowaną na klienta i jego potrzeby. Pokazujemy, że to klient, a nie produkt, jest najważniejszym elementem procesu sprzedaży.
  • Pokazujemy, w jaki sposób identyfikować różne Style Zachowań klienta, jak wpływają one na rozmowę sprzedażową i w jaki sposób wykorzystać umiejętność właściwego określenia stylu klienta tak, aby z sukcesem zamknąć sprzedaż.
  • Wdrażamy unikatowy system AID Inc., który pozwala uporządkować proces sprzedaży, poczynając od pierwszego spotkania z klientem, poprzez negocjacje, aż do zamknięcia sprzedaży.
  • Pokazujemy, w jaki sposób zamienić sprzedaż w relację z klientem opartą na etyce i wzajemnej wymianie wartości.
  • Szkolenie prowadzimy w niewielkich grupach, i zawsze dbamy o to, aby było ono oparte na współdziałaniu, dzieleniu się doświadczeniami, pomysłami i wzajemnym przekazywaniu wiedzy.

Linia czasu - oferta

Oferujemy przeprowadzenie szkolenia głównego, które trwa 2 pełne dni. Po zakończeniu właściwego szkolenia, przez 8 kolejnych tygodni spotykamy się z uczestnikami na sesjach uzupełniających, dzięki czemu mają oni szansę utrwalenia nabytej wiedzy, i - co równie ważne - dzielenia się na bieżąco efektami stosowania jej w praktyce. Każda z sesji uzupełniających trwa około półtorej godziny i może być przeprowadzona zarówno osobiście, jak i online.

Szkolenia prowadzą wyłącznie licencjonowani trenerzy, posiadający certyfikat uprawniający do realizowania szkoleń Integrity Selling. Są to osoby dysponujące nie tylko konieczną wiedzą merytoryczną, ale także bogatym doświadczeniem zawodowym.

Uczestnicy szkoleń zostają wyposażeni w zestaw różnorodnych materiałów, stworzonych specjalnie na potrzeby zarówno szkolenia głównego, jak i sesji uzupełniających. W segregatorach, oprócz materiałów informacyjnych, znajdują się również:

  • tabele Stylów Zachowań;
  • ankiety, które uczestnicy wypełniają na początku i na końcu szkolenia, pozwalające dokładnie określić ich profil osobowości oraz zmiany, jakie zaszły w wyniku szkolenia;
  • formularze planowania przed/po rozmowie ułatwiające planowanie rozmów sprzedażowych;
  • formularze służące do odnotowywania sukcesów sprzedażowych;
  • ulotka w formacie pozwalającym na przechowanie jej nawet w małej damskiej torebce, zawierająca podstawowe zasady szkolenia i mogąca stanowić wsparcie podczas spotkań sprzedażowych.
Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »