Integrity Coaching ® to system szkolenia menadżerów, który wyposaża ich w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia służące poprawie wydajności i rozwojowi ich zespołów.

Zasady Integrity Coaching ®

Integrity Coaching ® opiera się na podstawowym przekonaniu, iż wartościowy coaching to:

  • Wspieranie ludzi w budowaniu ich własnej kariery oraz wzmacnianie zarówno zespołu, jak i całej organizacji;
  • Identyfikowanie potencjału pracowników;
  • Pomaganie ludziom w ustalaniu celów, a następnie w ich realizacji;
  • Wiara w ludzi, nawet jeśli sami w siebie nie wierzą;
  • Wyposażanie ludzi w umiejętności pomagające im w samorozwoju;
  • Szczera dbałość o to, aby inni odnieśli sukces, a także inwestowanie czasu i energii w promowanie tego sukcesu;
  • Pomoc innym w znalezieniu celu oraz wizji ich życia zawodowego i osobistego.

Linia czasu - Zmiana zachowań

Oferujemy przeprowadzenie jednodniowego interaktywnego seminarium wprowadzającego, po którym nastąpi wstępna ocena.

Na bazie dokonanej oceny, przeprowadzony zostanie kurs wzmacniający, składający się z ośmiu cotygodniowych sesji trwających około półtorej godziny (całość możliwa jest do przeprowadzenia zarówno w ramach spotkania osobistego, jak i w wersji online). Podczas sesji zaprojektowanych na bazie wstępnej oceny uczestnicy będą ćwiczyli zachowania coachingowe, raportowali postępy i uczyli się w oparciu o doświadczenia własne oraz pozostałych uczestników.

Po odbyciu kursu, czyli po około dziewięciu tygodniach, dokonana zostanie ponowna ocena. Na podstawie tej oceny, możliwe jest uzupełnienie oferty o dodatkowe sesje wzmacniające.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »